Praleisti ir eiti į turinį

Pavojaus varpai – jie skamba tau. EU – yra spąstai, kaip jau ir buvo jums sakyta

2012, 17 rugsėjo

Šį teiginį patvirtina, tas faktas, jog zionist-masonas Jose Manuel Barroso prabilo apie naują ES sutartį, nes anot jo “ES vistiek ateityje bus nacionalinių valstybių federacija“  – girdėta dainelė? Net labai, nemažiau nei du kartus – XX amžiaus istorijoje pasitvirtinę įvykiai. Šį kartą, dar turime laiko ir priemonių šiai betvarkei suvaldyti ir nuspirti federalistų (NWO vergijos šalininkų) taburetę jiems iš po kojų.

Štai straipsnis “Respublikoje“ (vienas iš tų retesnių bei geresnių laikraščių, kuris dar kažką atsikerta vakarų nužmogėjimo/mirties kultūrai (kartais ir Vakarų Ekspresas sugeba nustebinti)):

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/tautines_valstybes_bus_naikinamos/

Tautinės valstybės bus naikinamos (42)

2012 rugsėjo mėn. 14 d. 11:00:00
Respublika.lt
ATSISKLEIDĖ. EK pirmininkas Žozė Manuelio Barozo vizija - 2020-ųjų Europa be valstybių
Užvakar Europos Parlamente sakydamas metinę kalbą Europos Komisijos pirmininkas Žozė Manuelis Barozas (Jose Manuel Barroso) teigė, kad ES ateityje turi tapti „nacionalinių valstybių federacija“, ir pasiūlė parengti naują ES sutartį, kuri įteisintų faktinį nepriklausomų valstybių sunaikinimą.Ž.M.Barozas pasiūlė pateikti visuomenei svarstyti tokios sutarties projektą iki 2014 m. Europos Parlamento rinkimų. Ilgai postringavęs apie šių rinkimų svarbą, jis kvietė stiprinti Europos Parlamento vaidmenį ir „europines politines partijas“, t.y. visas naujai kuriamos imperijos marionetes.Be to, EK vadovas informavo apie jau pateiktus svarstyti europinių politinių partijų reglamento pakeitimus, pagal kuriuos jos galės siūlyti Europos Komisijos pirmininko kandidatūrą.

Savo ruožtu Ž.M.Barozas ragino „nepalikti abejonių dėl ES nedalomumo ir euro negrįžtamumo“. Kalbėdamas apie Graikiją jis teigė, kad „lemiamas momentas“ bus ateinantis ruduo: „Jei Graikija vykdys savo įsipareigojimus – ji turėtų likti euro zonoje“.

Ž.M.Barozas taip pat pažadėjo artimiausiu metu pateikti svarstyti teisės aktų projektus, skirtus Europos centrinio banko (ECB) priežiūros galioms stiprinti ir Europos bankininkystės institucijai įsteigti. Jo teigimu, tai bus „pirmasis žingsnis bankininkystės sąjungos link“. Kartu Ž.M.Barozas akcentavo, esą stipresnė ekonominė ir fiskalinė sąjunga turi būti paremta glaudesne politine sąjunga, kuri pamažu turėtų virsti Europos federacija.

Netrukus paaiškėjo, nuo kokių konkrečių veiksmų bus pradėtas valstybių naikinimo procesas. Pirmiausia visi euro zonos bankai bus reguliuojami bendro regiono priežiūros organo – Europos centrinio banko – nuo 2014 m. sausio 1 d., o iki tol metus planuojamas pereinamasis naujų įstatymų dėl bendros priežiūros taikymo laikotarpis. Tai teigiama atskirame EK pranešime.

Be to, užvakar EK pateikė įstatymo projektą, pagal kurį bendro euro zonos bankų veiklos reguliuotojo įgaliojimus siūloma skirti Europos centriniam bankui.

ECB bus atsakingas už tokias užduotis kaip kredito įstaigų veiklos leidimų suteikimas, atitiktis kapitalo, finansinio sverto ir likvidumo reikalavimams ir finansinių konglomeratų priežiūra. Kai bankas pažeis ar rizikuos pažeisti teisės aktais nustatytus kapitalo reikalavimus, ECB turės galimybę imtis ankstyvosios intervencijos priemonių ir reikalauti, kad bankai imtųsi taisomųjų veiksmų.

Pagal EK įstatymo projektą, ECB turės parengti bendrą taisyklių rinkinį ir užtikrinti reguliavimo suderinamumą 27 ES narių bankų priežiūros srityje.

Nacionaliniai reguliuotojai laikinai ir toliau atliks tam tikrą vaidmenį vykdydami kasdienę bankų priežiūrą ir įgyvendindami ECB sprendimus.

EK tikisi, kad bendras bankų priežiūros mechanizmas euro zonoje pradės veikti nuo 2013 m. sausio 1 d. Tam būtina, kad įstatymo projektui pritartų Europos Parlamentas, euro zonos šalių ministrai ir galbūt ES ar euro zonos valstybių vadovai.

Įsigaliojus naujam įstatymui, ECB visų pirma įgis teisę nuo 2013 m. pradžios pasirinkti bankus savo priežiūrai. Nuo 2013 m. liepos 1 d. ECB prižiūrės visus euro zonos didelės sisteminės svarbos bankus, o nuo 2014 m. sausio 1 d. bendras priežiūros mechanizmas apims visus bankus.

ECB už savo priežiūros veiklą turės atsiskaityti Europos Parlamentui.

Oficialiai grynai globalistine retorika buvo įvardytas ir vienas EK tikslų – „liautis naudojus mokesčių mokėtojų pinigus gelbstint bankus“, tačiau, kaip minėta, bankų priežiūra ir „rūpestis“ dėl visų žmonių pinigų tėra figos lapelis, siekiant įteisinti naujosios imperijos įkūrimą tautinių valstybių sąskaita.

EK pirmininkas Ž.M.Barozas išsklaidė paskutines iliuzijas


Į „Respublikos“ klausimus atsako Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Romualdas Ozolas.

– Europos Komisijos pirmininkas Ž.M.Barozas pirmą kartą visiškai atvirai paskelbė, kad Europos ateitis esą yra „federalinė valstybė“, leisdamas visiems klausytojams suprasti, kad nacionalinių-tautinių valstybių laikai praėjo. Kaip vertinate šį pasakymą?

– Nieko naujo jis nepasakė. Dar Nepriklausomybės atgavimo laikais aš sakiau, kad visų rūšių globalistai-kosmopolitai būtent to ir sieks: panaikinti tautines valstybes ir sukurti naująją imperiją. Tada sakiau, o dabar galiu tik pakartoti – man toks kelias nepriimtinas, nors tai ir vakarietiška imperija, kuri kiek skiriasi nuo tos, iš kurios mes tada buvome ką tik išsilaisvinę. Todėl Ž.M.Barozo pasakymas neapsakoma „naujove“ tapo tik tiems, kurie nenorėjo ir iki šiol nenori suprasti, kas yra tikrasis patriotizmas, kokia yra tautinės valstybės vertė ar, pagaliau, kaina. Taip pat tai tapo „naujove“ tiems, kurie vis dar puoselėjo naivias iliuzijas tik apie kažkokią „ekonominę sąjungą“ be jokios politinės potekstės. Pastarieji, beje, gyvena tik iš ES pašalpų, kurias vadina „parama“, todėl nelabai suvokia, kad gali gyvuoti normali tautinė valstybė, kurioje pragyvenimui galima užsidirbti savo darbu, nes patys niekada nėra dirbę jokio darbo. Mes ne tam šią valstybę taip sunkiai atkovojome, kad atsisakytume visos tautos ateities kažkokių užsienio globalistų-imperialistų, svajojančių išplėsti savo įtakos sferas, naudai. Deja, valdžios ir Briuselio manipuliacijomis mes jau pardavėme savo nepriklausomybę per 2003 metų vadinamąjį referendumą, o dabar tiesiog ketinama galutinai įtvirtinti tą pardavimo aktą. Ir tai, matyt, bus padaryta kokia nors nauja sutartimi. Visa tai buvo aišku jau seniai, seniausiai visuose sluoksniuose tai buvo kalbama, tik Ž.M.Barozas tai dar kartą patvirtino.

– Atrodo, kad vadinamasis „Europos vienijimas“ arba federacinės valstybės kūrimas prasidės nuo finansinių srautų reguliavimo, nes Europos centrinis bankas jau oficialiai paskelbė, kad nuo 2014 metų pradės nacionalinių ir privačių bankų kontrolę.

– Taip pat nieko naujo čia nėra. Tas vyksta jau seniausiai, nuo pat vadinamosios „euro zonos“ įsteigimo laikų. Nežinau, sąmoningai ar ne buvo sukelta finansų krizė, tačiau bet kokiu atveju šita padėtimi buvo puikiai pasinaudota, sudarant stambaus finansinio kapitalo ir kosmopolitinių politikų sąmokslą naikinant bet kokias suverenumo užuomazgas. Juk visų valstybių „gelbėjimo“ scenarijus tas pats: Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ar Airijoje iš pradžių neuždirbtų pinigų injekcijomis sugriaunama ten egzistavusi sistema, valstybės praskolinamos, tada puolama „gelbėti“, o prisidengus tokiu „gelbėjimu“ kuriama bendra vadovavimo šitam „gelbėjimui“ sistema. O apie tai prabilo jau ne tik Ž.M.Barozas, bet ir ECB vadovas Marijus Dragis (Mario Draghi). Taigi, nieko naujo. Sakau, tai nauja yra tik tiems, kurie iki šiol išsižioję laukia kokių nors ES išmokų ir kuriems tos išmokos tėra vienintelis gyvenimo tikslas. Todėl galiu tik pakartoti, ką taip pat esu ne kartą sakęs: tokie veikėjai kaip Ž.M.Barozas anksčiau ar vėliau savo tautų bus viešai teisiami kaip nusikaltėliai, kaip genocido vykdytojai, kaip nacionalinių valstybių naikintojai ir duobkasiai. O būtent tai nutiko jų idėjų pirmtakams – sovietiniams bolševikams.

– Tačiau mes čia, Lietuvoje, taip pat turime tų nusikaltėlių sekėjų, vadinamųjų federalistų. O ko jie tikisi, ką nori laimėti?

– Mūsų laisvės niekintojai ir kiti sąmoningi kolaborantai, galbūt paveikti ir tos vyraujančios viešojoje erdvėje antisuverenitetinės propagandos, tikisi savo lojalumu užsieniui užsitarnauti postus būsimoje „federacijoje“. Kalbu pirmiausia apie tokius kaip Petras Auštrevičius, kuris, matyt, save mato būsimosios marionetinės kvazivalstybėlės pseudovyriausybės vadovu. Kiti siekia atliekamų postų, kurių taip pat bus prikurta visiems imperijos lojalistams. Visi jie tiesiog nemato jokių kitų galimybių išsilaikyti šiame gyvenime, kai žmonės jau pradeda atsibusti ir priešintis visam tam, ką šiandien daro Ž.M.Barozas su savo statytiniais, vadinamaisiais Europos komisarais ir europarlamentarais. Jau ir šiuose rinkimuose dalyvaus antisisteminės-antibarozinės jėgos, kurios aiškiai ir nedviprasmiškai pasisako už Lietuvos Nepriklausomybę, o ateityje jų įtaka tik stiprės ir visiems kolaborantams ateis sunkios dienos.

Parengta pagal dienraštį “Respublika

Taip pat skaitykite ir šį straipsnį: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/tikrasis_zmbarozo_veidas/

 

One Comment
  1. Gaila pasidaro kada žinojai, kad taip įvyks ir toliau vyksta. Dar naiviai bandai save įtikinėti, kad ne taip nebus ir t.t Blogai bl blogai…

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: